วิสัยทัศน์ : <<< บริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ >>>
 
แจ้งข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
กรอกข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการปี 2558
ดูข้อมูลการรายงานโครงการ ปี 2558
 
 
 
 
 
 
  
กลุ่มบริหารงบประมาณ
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

www.ratchada.ac.th/budget