[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
 
e-Learning

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 95 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
E-Learning   
 

           รายชื่อครูและรายวิชาที่เปิดสอน

ที่

ชื่อ-สกุล

วิชา

1.

ครูอารยา  บุญส่อง    


2.

ครูบุญเรือง  มัชฌิมวงศ์    


3.

ครูรัชนี  แนวจำปา


4.

ครูนิติมา  จันทโกมุท


5.

ครูกลอยใจ  ศรีลาเทพย์


6.

ครูสิมาลัย  ชัยชนะ


7.

ครูสาวิตรี  แซ่โคว้


8.

ครูพวงน้อย  บิลมาส


9.

ครูสมนึก  เจรียงพร


10.

ครูเสาวนีย์  ศรีอินทร์


11.

ครูโสภิศ  ธราพร


12.

ครูปวันรัตน์  ยศศักดิ์


13.

ครูพิมลวรรณ  ศรีพิลาภ

 

14. ครูสุจิตรา  ริยาพันธ์  
15. ครูปนัสนันท์  ธราพร

 

   รายชื่อครูและรายวิชาที่เปิดสอน(เพิ่มเติม 2559)

ที่

ชื่อ-สกุล

วิชา

1.

ครูสุวิตรี  ชูทอง


2.

ครูจุฑารัตน์  ปานทองเมือง


3.

ครูพรรณบุปผา  จินาวงศ์


4.

ครูลัญฉกร  กุลศรี


5.

ครูปัฐกาญจน์  บูรณะชัย


6.

ครูนารีรัตน์  พรหมศร

7.

ครูศุภมาศ  นุ่นสกุล


8.

ครูธนกฤตา  จันทร์พุ่ม


10.

ครูลลิตา  ศรีพุฒิ


11.

ครูสุนทร  แก้วศรีอ่อน


12.

ครูวาสนา  รัตนบุรี


13.

ครูติยากร  กิจวิจิตร์

 

14. ครูมณฑิรา  ธราพร  

               สื่อการสอนปี 2560
ที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 ครูพิมลวรรณ ศรีพิลาภ  
2 ครูอารยา บุญส่อง  
3 ครูอุษาวรรณ์  นราชัย  
4 ครูมานิตย์  ศรีสว่าง  
5

ครูบุญเรือง  มัชฌิมวงศ์

 
6 ครูวาสนา  รัตนบุรี  
7 ครูปัทมา ศรีวิชิต  
8

ครูสุจิตรา  ริยาพันธ์

 
9

ครูจิตรา  โภชากรณ์

 
10 ครูสิมาลัย  ชัยชนะ  
11

ครูสาวิตรี   แซ่โค้ว

 
12 ครูศุภมาส  นุ่นสกุล  
13 ครูธนกฤตา  จันทร์พุ่ม      
     

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.0
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 137 ม.8 ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
Webmaster : nanakhon034@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.0